Šta je MS:Dominus?

MS:Dominus je softverski program za utvrđenje, kontrolu, naplatu i praćenje prihoda u lokalnim upravama. Namenjen je za lokalne poreske administracije. Sastoji se od osam modula koji pokrivaju celokupno poslovanje lokalne poreske administracije.

Evidencija javnih prihoda

Modul evidencija javnih prihoda – objedinjuje sve module softverskog programa, omogućava rad sa izvodima, izlistavanje globalnih podataka o korisniku, upravljanje šifarnicima potrebnih za funkcionisanje softverskog programa.

Porez na imovinu

Modul porez na imovinu – pruža mogućnost za prijem i kontrolu poreskih prijava, donošenje i izdavanje rešenja o porezu na imovinu, obračun, zaduženja i evidentiranje uplata vezanih za porez na imovinu.

Lokalne komunalne takse

Modul lokalne komunalne takse -pruža mogućnost za prijem i kontrolu poreskih prijava, donošenje i izdavanje rešenja o porezu na imovinu, obračun, zaduženja i evidentiranje uplata vezanih za porez na imovinu.

Naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine

Modul naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine -pruža mogućnost za prijem i kontrolu poreskih prijava, donošenje i izdavanje rešenja o porezu na imovinu, obračun, zaduženja i evidentiranje uplata vezanih za porez na imovinu.

Samodoprinos

Modul samodoprinos -pruža mogućnost za prijem i kontrolu poreskih prijava, donošenje i izdavanje rešenja o porezu na imovinu, obračun, zaduženja i evidentiranje uplata vezanih za porez na imovinu.

Naknade za korišćenje građevinskog zemljišta

Modul naknade za korišćenje građevinskog zemljišta -pruža mogućnost za prijem i kontrolu poreskih prijava, donošenje i izdavanje rešenja o porezu na imovinu, obračun, zaduženja i evidentiranje uplata vezanih za porez na imovinu.

Prodaja parking karata

Modul prodaja parking karata – pruža mogućnost prijema, kontrole i prodaje parking karata, kamp karata, tranzitnih karata i propusnica.

Poresko knjigovodstvo

Modul poresko knjigovodstvo – pruža uvid u knjigovodstvene evidencije, otvaranje knjiga, knjiženje uplata i obaveza, konsolidovanje i zaključavanje knjiga za sve javne prihode ponuđene u softverskom programu.